nuvėtyti

nuvėtyti
nuvė́tyti tr. 1. , Užv, Všv atskirti grūdus nuo pelų: Vėtys tus grūdus par vėjį ir nuvė́tys Als. Jeigu nė[ra] ten kur vėtyti, kretiliuką pasikabinęs nuvė́tysi Žr. 2. Krž primušti: Aš tavi tujau nuvė́tau, jei tu mun kepurės neatduodi Šts. 3. Ggr nužudyti. \ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuliekuoti — tr. 1. Brs, Šts, Plt nuvėtyti, nuniekoti: Nuliekuok kruopus, grūdus geldoje, kad ašakos ir kt. nulėktų J.Jabl. Nuliekuok grūstynę; jau būs sudžiūvusi muldė Klp. 2. nustatyti pusiausvyrą prieš sveriant; padaryti lygų: Nuliekuotos svarstyklės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėdinti — nuvėdìnti tr. Š 1. KŽ žr. išvėdinti 2: Motina, išėmusi iš spintos drabužius, išneša į orą ir nuvėdìna NdŽ. Reikėjo gerai nuvėdìnti patalynę Užv. 2. KŽ atgaivinti, atvėsinti. | refl. Ser. 3. JD376 vėju nudžiovinti: Užtekėk, saulelė, papūski,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėtinti — žr. nuvėtyti 1: Grūdus nuvėtink, t. y. par vėjį parleisk J. vėtinti; nuvėtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvėtyti — tr. Užv parginti, parvyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavėtyti — tr. 1. NdŽ kurį laiką vėtyti: Pavėtyk javus už mane, t. y. paberk grūdus J. Sakiau eisiu rugių pavėtyt Lp. Pavėtę iškūlė, niekas te nesvėrė DrskŽ. Sėklai paskirs be dirsių, i paskiaus biškį pavėtys anus Kl. 2. NdŽ išvyti: Ana vyrą savo pavėtė, t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervėtyti — KŽ, pervėtyti Rtr, parvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pervėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvėtyt Skrb. | prk.: Visi senieji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravėtyti — tr. 1. Ch1Mt3,12, NdŽ, Ms kiek išvėtyti: Iš kraštų ataskiria [grūdus] su pelais, pravėto kiek LKT329 (Mlt). Biškį pravėčiau kanapių – tik tam kartuo Užv. | prk.: Po tam dabokis, idant tos meilės Pono…, nuog pelų pramonių žmogiškų gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”